W Polsce istnieje spore zapotrzebowanie na profesjonalne usługi tłumaczeniowe. Po części jest to spowodowane kilkoma falami emigracji zarobkowej, ale także silnymi związkami gospodarczymi np. między naszym krajem a Niemcami. Szczególnie duże zainteresowanie budzą tłumaczenia przysięgłe na niemiecki w Katowicach i regionie, które swoim klientom oferuje biuro proGermanica. W naszym poradniku wymieniamy przykłady sytuacji, w których takie tłumaczenia mogą nie tyle być przydatne, co wręcz niezbędne.

Czym jest tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenia przysięgłe na niemiecki w Katowicach czy w dowolnym innym mieście mogą być wykonywane wyłącznie przez tłumacza posiadającego specjalne uprawnienia. Przede wszystkim musi on być wpisany na listę Ministerstwa Sprawiedliwości, co poprzedza zdanie egzaminu państwowego. Tłumacz przysięgły posługuje się okrągłą pieczęcią – po tym detalu można na pierwszy rzut oka odróżnić tłumaczenie zwykłe od uwierzytelnionego.

Ponadto tłumaczenie przysięgłe musi posiadać adnotacje, które opisują integralne elementy takiego dokumentu, w tym godło, herb, logo, podpis, pieczęć czy zdjęcie osoby posługującej się pismem. Zgodność tłumaczenia z dokumentem źródłowym tłumacz poświadcza nie tylko wspomnianą pieczęcią, ale także własnoręcznym podpisem.

To warto wiedzieć

Tłumaczenie uwierzytelnione musi zostać przygotowane w formie papierowej. Należy również przedstawić tłumaczowi dokument źródłowy, dzięki czemu może on poświadczyć zgodność tłumaczenia z oryginalną treścią.

Wiesz już, czym jest tłumaczenie przysięgłe na niemiecki. W Katowicach zamówisz je w biurze tłumaczeń proGermanica, a w dalszej części naszego poradnika znajdziesz przykłady sytuacji, w których może być Ci ono potrzebne.

Załatwienie spraw w niemieckich urzędach

Tłumaczenia przysięgłe na niemiecki będą Ci potrzebne zawsze wtedy, gdy chcesz załatwić cokolwiek w jednym z niemieckich urzędów. Wymaga się w nich, aby złożone dokumenty były poświadczone za zgodność z oryginałem. Dotyczy to np. aktów urodzenia, aktów małżeństwa i zgonu, różnego rodzaju aktów notarialnych, pełnomocnictw czy dokumentów rejestracyjnych. Jeśli planujesz wystąpić o niemiecką emeryturę, to będziesz potrzebować uwierzytelnionych dokumentów poświadczających staż pracy.

Złożenie dokumentacji wymaganej do wejścia z produktem na niemiecki rynek

Każdy polski przedsiębiorca, który planuje ekspansję na niemiecki rynek, prędzej czy później będzie potrzebować usługi tłumacza przysięgłego. Niezbędne może się okazać np. złożenie wymaganej dokumentacji u niemieckich regulatorów, by wymienić tutaj tylko dokumenty patentowe, rejestracyjne, różnego rodzaju zaświadczenia etc.

Dodatkowo przedsiębiorca musi być przygotowany na konieczność posiadania tłumaczeń kart produktu, instrukcji, specyfikacji technicznych oraz wszelkich innych treści mających bezpośredni związek z prowadzoną przez niego działalnością.

Złożenie oferty przetargowej

Jeśli zamierzasz wystartować w przetargu ogłoszonym np. przez niemiecki urząd czy inną jednostkę publiczną, to Twoja oferta oczywiście musi zostać przetłumaczona i to za zgodność z oryginałem. Taką usługę wykona wyłącznie tłumacz przysięgły języka niemieckiego. Brak uwierzytelnienia może spowodować, że Twoja oferta zostanie od razu odrzucona i nie będzie w ogóle rozpatrywana.

Rekrutacja prowadzona przez niemieckiego pracodawcę

Tłumaczenia przysięgłe na niemiecki w Katowicach mogą się przydać również osobom planującym emigrację zarobkową do naszych zachodnich sąsiadów. Tamtejsi pracodawcy mogą wymagać np. przedłożenia uwierzytelnionego tłumaczenia dyplomów ukończenia szkół, studiów czy kursów, zaświadczenia o niekaralności czy referencji od poprzednich pracodawców.

To oczywiście tylko wybrane sytuacje, w których możesz potrzebować tłumaczenia przysięgłego na niemiecki. W Katowicach taką usługę zrealizuje dla Ciebie zespół biura tłumaczeń proGermanica. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.