Tłumaczenia

 • Niemiecki, angielski, hiszpański, francuski, włoski, rosyjski i inne
 • Ustne i pisemne, zwykłe i przysięgłe 
 • On-line
 • Szybka wycena, krótkie terminy, najwyższa jakość
 • Wszystkie obszary tematyczne, a w szczególności:
  • Business Support
   • Negocjacje, umowy, dokumenty
   • Nawiązywanie kontaktów 
   • Realizacja zleceń w dowolnej lokalizacji
  • Adwokaci, radcowie i notariusze
   • Umowy, akty notarialne, inne pisma 
   • Postępowanie sądowe, czynności policyjne i prokuratorskie
   • Kontakt z klientami wraz z obsługą
  • „Gotyk”
   • Starodruki i manuskrypty, w tym m. in.:
    • Księgi wieczyste, akty własności i testamenty  
    • Świadectwa
    • Akty urodzenia, małżeństwa i zgonu
  • Dokumenty samochodowe: Niemcy, Austria, Szwajcaria
   • Fahrzeugschein, Fahrzeugbrief
   • Zulassungsbescheinigung I, II 
   • Fahrzeugausweis
   • Pozostałe dokumenty
  • Pogotowie tłumaczeniowe 24/7
   • Usługi i pomoc:
    • poza godzinami urzędowania służb i administracji 
    • w porze nocnej
    • w niedziele i święta

Tłumaczenia

 • Business Support
 • Kancelarie adwokackie i notarialne
 • „Gotyk”
 • Dokumenty samochodowe
 • Pogotowie tłumaczeniowe 24/7

Praca w Niemczech

 • Lekarze
 • Ratownicy
 • Pielęgniarki
 • Inne zawody medyczne

Niemcy, Austria, Szwajcaria

 • Sprawy urzędowe
 • Formalności związane z pracą
 • Zasiłki, zapomogi, dodatki socjalne

Kursy językowe

 • Niemiecki, angielski, francuski,
  hiszpański, włoski, rosyjski
 • Poziomy od A1 do C2
 • Grupowe i indywidualne
 • Stacjonarne i on-line